אביזרי אורתופדיה לכתף :מקבע כתף דינאמי\סטטי תומך כתף ועוד.. ⋆ מרווה אורתופדיה